Volná plocha

Jde o aplikaci foukané izolace na volnou plochu (bez vrchního záklopu). Volné foukání je záležitostí novější zástavby, kde se již nepoužívají duté trámové stropy a konstrukce stropů je například z vazníků a deskových materiálů. Výjimku tvoří trámové stropy, které jsou zasypané škvárou, plevami nebo jiným materiálem, znemožňujícím aplikaci do dutiny.

 

Volná plocha

 

U samotné aplikace se musí počítat s vhodností materiálu a s podkladem pod izolaci. V případech, kde z jakéhokoliv důvodu není možné položit parotěsnou fólii, je výběr materiálu zúžen na minerální vlákna (skelné, nebo čedičové vaty).

 

Zateplení

Samotný průběh realizace Vám při zaměření vysvětlí náš technik. Na základě domluveného termínu a času realizace k Vám přijedeme. Podle předem domluveného postupu začínáme buď přípravnými pracemi (vytvořením montážních lávek, pokládkou parotěsné fólie) nebo již samotnou aplikací foukaného materiálu.