Foukaná skelná vata

Je ideálním materiálem do trámových stropů, kde vysoká prodyšnost (nízká objemová hmotnost) a netečnost k vlhkosti umožňuje vodním párám prostoupit celou konstrukcí. Velké procento použití najdeme i v novostavbách, kde aplikací volného foukání na sádrokartonový podhled oceníme její lehkost a nehořlavost.

 Máte zájem? Kontaktujte nás.skelná vata

Vlastnosti

Dlouhodobě odolává teplotám okolo 450°C, aniž by se vlastnosti či struktura nějak změnily. Je odolným materiálem proti mnoha chemikáliím. Objemové hmotnosti pro foukanou technologii jsou od 25 – 50 kg/m³. Má také velmi vysokou paropropustnost a odolnost vůči ohni v třídě A1. Součinitel tepelné vodivosti lambda je 0,038 W/(m/K).

Váhové zatížení stropů skelnou vatou je vedle celulózového vlákna a kamenné vaty nejmenší.

 
Foukaná skelná vata je vzhledem ke svým vlastnostem ideálním materiálem k izolaci sádrokartonových stropů.
 

Výroba samotného izolačního materiálu

Jde o roztavený sklářský písek (skelnou taveninu) se značným podílem starého skla, ze které se při teplotách okolo 1000°C vyrábí skelné vlákno. Nejčastějším způsobem výroby je tzv. Sol/gel, ale výroba se provádí mnoha různými způsoby (tryskáním za vysokého tlaku, tažení tyčemi). Postup výroby je odvislý od následného použití skelných vláken - zda se jedná o použití k přenosu dat, nebo k použití v textilní výrobě, či ve stavebním průmyslu. V některých vatách je okolo 0,5% obsahu složek oleje nebo potravinového škrobu, které se přidávají z důvodů možné prašnosti materiálu.