Šikmina střechy

Izolování šikmých podstřešních ploch je velmi podobné izolování trámového stropu. Opět se jedná o plnění dutiny izolantem. U šikmin pod střešním pláštěm je mnohem důležitější, aby byl vyřešen odvod vzdušné vlhkosti a do izolace nepronikala samotná vlhkost.

Ideálním příkladem je skladba střešní konstrukce na novostavbě.

 

Střešní krytina

Střešní krytina může být prodyšná, problematičtější jsou krytiny, které jsou neprodyšné (plechové, lepenkové).

 

Difúzní prostor

U novostaveb se tento prostor vytvoří mezi střešní krytinou a pojistnou fólií, ovšem u starších domů nic takového nenajdeme. Na místě posoudíme a navrhneme řešení nebo opatření, které tento prostor nahradí nebo ho vytvoří.

 

Pojistná fólie

Paropropustná, též difúzní fólie. Slouží k odvodu vody při případném zatékání pod střešní krytinu (prasklá taška, podfouknutý sníh). Difúzní proto, že umožňuje prostup vzdušných par pryč z interiéru, ovšem opačným směrem nic nepropustí. Pro aplikaci foukané izolace je nutné, aby tato fólie byla kontaktní, jinak by mohlo docházet k průsakům do izolace (stejně jako tomu je při dotknutí se celty ve stanu).

 

Izolace

Vhodnost jednotlivých materiálů posoudí náš technik na místě. Pokud byly dodržené veškeré konstrukční a materiálové požadavky lze použít různý materiál. V opačném případě, kdy nebyly dodrženy požadavky na konstrukci nebo použité materiály, můžeme zvolením vhodného izolantu některé tyto nedostatky odstranit.

 

Parotěsná fólie

Také nazývána parobrzda. Je stejně jako paropropustná fólie v přímém kontaktu s izolací. Zabraňuje pronikání vlhkosti z interiéru do vrstvy izolace a naopak.

 

Interiérový podhled

Ve většině vestaveb se používá montáž sádrokartonu s ohledem na její rychlost, relativní cenovou dostupnost a lehkou údržbu ve srovnání s dřevěným podhledem. Z hlediska izolace nezáleží, jestli podhled bude dřevěný nebo sádrokartonový.

 

Zateplení

Samotný průběh realizace Vám při zaměření vysvětlí náš technik. Na základě domluveného termínu a času realizace k Vám přijedeme. Podle předem domluvených prací začínáme buď přípravnými pracemi (vytvořením montážních otvorů) nebo již samotnou aplikací foukané vaty.