Trámový strop

Mluvíme-li o trámovém stropu, máme tím na mysli skladbu stropu. Jedná se o celodřevěnou konstrukci složenou z trámů, či tzv. polštářů (dřevěné kulatiny opracované pouze ze dvou stran) následně pobitou prkenným podhledem a záklopem. Nemusí se jednat pouze o poslední podstřešní část, ale i o přechody mezi prvním patrem a přízemím.

 

Trámový strop

 

Zateplení můžeme rozdělit do několika kroků, které je nezbytné provést před samotnou aplikací foukané tepelné izolace.

 

  • otevření montážních otvorů v trámovém stropu
  • aplikace izolantu
  • uzavření trámového stropu

 

Zateplení

Samotný průběh realizace Vám při zaměření vysvětlí náš technik. Na základě domluveného termínu a času realizace k Vám přijedeme. Podle předem domluveného postupu začínáme buď přípravnými pracemi (otevřením trámového stropu), nebo již samotnou aplikací foukané vaty.