Historie

Éra foukaných izolací vznikla v americké firmě Advanced Fiber Technology, která jako první vytvořila stroj, který dokázal rozvláknit celulózová vlákna. Vůbec první firmou, která stroj začala používat, byla kanadská firma Climatizer Insulation, psal se rok 1977. O 14 let později pronikla tato technologie i k nám do tehdejšího Československa.

Od 30. let 20. století se začínala používat skelná vata (v Americe tzv. fiberglass), která vznikala rozvlákněním strusky vzniklé při výrobě železa. Ovšem s příchodem surovinové energetické krize po druhé světové válce, která zasáhla nejprve nejvíce průmyslově rozvinuté země západní Evropy, Severní Ameriku a Japonsko v roce 1973, bylo potřeba najít matriál méně energeticky náročný při jeho výrobě. Amerika začala používat materiál na bázi dřeva, jehož výsledkem ve vývoji byla celulóza.V roce 1990 dorazila ona krize i k nám, tedy i střední a východní Evropa začala hledat úspory v energiích, díky čemuž mohla proniknout kanadská technologie foukaných izolací k nám.

 

Postupem času se náš průmysl vzpamatoval a navrátil k výrobě a používání skelné vaty. Nyní se již jako prvotní surovina nepoužívá struska, nýbrž sklářský písek. Ovšem stále tu byla kanadská technologie foukané technologie na aplikaci celulózového vlákna. Bylo potřeba upravit aplikační stroj, hlavně zesílit jeho plášť a zvýšit výkon turbíny a nakonec jsme již schopni stejnou technologií aplikovat i minerální vlákna. Důvodem úpravy strojů a využití minerálních vláken byl zapříčiněn způsobem výstavby domů u nás.

Celulóza byla vhodným materiálem do amerických dřevostaveb nebo kanadských srubů, ovšem pro naše zděné domy se příliš nehodila. Tedy až do příchodu paropropustných a parotěsných fólií, které zabraňují navlhání celulózových vláken.

Samotnou kapitolou v izolacích je polystyren. Poprvé je spojován se jménem  Eduardem Simonem okolo roku 1839. Samotné využití přišlo až v roce 1931. Tehdy jeho průmyslovou výroba započal německý chemický koncern IG Farben. Jde o jeden nejrozšířenějších tepelně izolačních materiálů na bázi plastů.