Pochozí podlaha na půdě

Samotným důvodem k vytváření nové podlahy na půdě je zachování půdních prostorů. V případě nutnosti zaizolovat stropy nad posledním patrem a to bez plánované výstavby podkrovních místností, je zcela zbytečné izolovat střechu (mezikrokevní izolace). Z tohoto důvodu se izoluje vodorovná plocha – podlaha půdy. V případě, že dům je starší výstavby, může být stropní konstrukce nad posledním patrem řešena jako trámový strop. V tomto případě se zateplení řeší jeho zafoukáním. Pokud zde trámový strop není, vytvoříme novou pochozí podlahu, jejíž dutinu vyplníme foukanou izolací. 

 

 

Samotný průběh realizace Vám při zaměření vysvětlí náš technik. Na základě domluveného termínu a času realizace k Vám přijedeme. Podle předem domluveného postupu začínáme vytvořením pochozí podlahy a pokračujeme samotnou aplikací foukaného materiálu.