Dům typu OKAL

Jde o prefabrikovaný dům postavený za tři dny na předem vybetonovaném podkladě. Největší rozmach zaznamenala výroba okolo 70. let, kdy se stal dostupným bydlením a pokryl nedostatek bytů v tehdejším Československu. Jde o typizované domy, tedy domy stejné konstrukce a rozměrů. Postupem času se jejich tvář měnila. Měnily se použité materiály a celkově si majitelé budovu přestavovali k obrazu svému. Zůstala však původní naprosto nedostatečná vrstva izolačního materiálu, která odpovídala tehdejším normám. Při dnešních cenách energií je tato vrstva naprosto nedostatečná a výrazně prodražuje provozní náklady domácností.

 

Naše firma dlouhodobě spolupracuje s firmou, která se zabývá odbornou rekonstrukcí domů typu OKAL. Naši technici Vám proto nabízí své bohaté zkušenosti s izolováním těchto staveb.

  

V závislosti na velikosti typu domu jsou přípravné práce a postupy izolování foukanou izolací odlišné. Naše firma doporučuje použít k dodatečnému zateplení minerální čedičovou vatu.
 

OKAL bez vestavby

 OKAL bez vestavby

Jedná se o Okal bez půdní vestavby. Posledním záklopem je nedostatečně zateplený „fošnový trámový strop“, kterým dochází k velkým únikům tepla. Vrchní záklop stropu končí cca 120 cm od obvodových zdí. Mezi jednotlivými stropnicemi (fošnovými překlady) jsou vymezovací dřevěné příčky. Vrchní záklop tvoří desky DTD a celá konstrukce je lepená živočišným lepidlem (zpravidla kostním klihem).

 

 

 

OKAL s vestavbou

 

 OKAL s vestavbou

Jde o typ OKAL, ve kterém je nad prvním patrem vybudováno ještě jedno obytné podlaží. Konstrukce je stejná jako u okalu bez vestavby, tedy předěl mezi podlažími je fošnový trámový strop, tvořící zároveň i podlahu ve vrchním patře. Po bocích domu (za zdmi patra) je trámoví otevřeno a izolováno minerální vatou. Boky stěn horního patra jsou izolovány minimálně, zpravidla skoro vůbec. Strop nad horním patrem je již bez záklopu, trámoví je izolováno opět minimálně.