Foukané celulózové vlákno

Je ideálním materiálem do dřevostaveb, kde jsou jeho hydroskopické vlastnosti (schopnost přijímat a odevzdávat vlhkost) výhodou. Díky této vlastnosti vyrovnává vlhkostní křivku nejen v konstrukci, ale i v interiéru. Zabraňuje se tím také rozesychání nebo bobtnání jednotlivých dřevěných dílců konstrukce. Použití celulózy je zúženo na prostory, do kterých je zamezen nadměrný přístup vlhkosti.

 

Vyplňte nezávaznou poptávku

 

Celulózové vlákno

Vlastnosti

Materiál má malý difúzní odpor a voda v něm kapilárně vzlíná. Objemová hmotnost je v rozmezí 30kg – 60kg/m³, záleží na typu prostoru. Součinitel tepelné vodivosti lambda je 0,038 – 0,039 W/(m/K) v závislosti na objemové hmotnosti. Často diskutovaným tématem je odolnost proti ohni. Složky, které zabraňují hoření, obsahují vodu, jež je uvolňována při zvýšení teploty. Z tohoto důvodu zůstává teplota uvnitř vlákna po dlouhou dobu v úrovni pod 100°C, stupeň odolnosti vůči ohni je klasifikován třídou C1.

Jeho tepelně izolační vlastnosti jsou srovnatelné se skelnou vatou. Ve srovnání s čedičovou vatou dosahuje obdobných zvukově izolačních vlastností.

 

Celulóza je složkou dřeva, která se v průmyslu ze dřeva izoluje chemicky nebo mechanicky. Pro výrobu tepelné izolace se používá způsob - recyklace starého papíru.

 

Výroba samotného izolačního materiálu

Starý vytříděný novinový papír se jak mechanicky, tak magneticky zbaví nečistot. Následuje drcení v rozvlákňovací turbíně (tzv. mlýnu s vířivým proudem), která vytvoří buničinu. Do té jsou následně přidány kombinace kyseliny borité, boraxu a síranu hořečnatého do buničiny a tím se zvýší požární odolnost a materiál získá označení nehořlavý. Vedlejším efektem je částečná ochrana proti plísni, hmyzu nebo napadení škůdci. Po prosycení buničiny látkami zabraňujícími hoření nastává fáze odstranění prachových částic. Před samotnou expedicí se provádí několik testů – s ohledem na požární odolnost, obsah vlhkosti či sléhavost materiálu.