Foukaný polystyren

Je ideálním materiálem do dutých příček a půlštoků k zaizolování mezery mezi obvodovým zdivem a sádrokartonovou vestavbou. Použití nalezneme i u izolace dvouplášťových střech, zejména na panelových domech, kde se prostor plní celý aby nedocházelo k převrstvování materiálu. V drcené formě se materiál chová jako tekoucí voda.

Máte zájem? Kontaktujte nás

Polystyren

Vlastnosti

Polystyren odolává většině kyselin a zásad, je netečný k vlhkosti a má velmi nízkou hmotnost, pouze okolo 18kg/m3. Jako jediný z izolačních materiálů je v stále sypkému složení. Jeho tepelně-izolační vlastnosti jsou velmi dobré. Součinitel tepelné vodivosti lambda je 0,033W/mK. Při vyšších teplotách (nad 70°C) se jeho tvar mění a tepelně izolační vlastnosti se zhoršují. Neodolává organickým rozpouštědlům (benzínu, aldehydům a ketonům). Pod vlivem UV záření dochází k degradování.

Vedle minerálních vat a celulózového vlákna jsou jeho tepelně izolační vlastnosti s lambdou 0,033W/mK nejlepší.

 

Polystyren je plast, tzv. termoplast, který je za pomoci tepelného zpracování přetvořen na pěnový izolační materiál. Jeho použití je široké, nikoliv pouze ve stavebním průmyslu, ale i ve zdravotnictví či v cateringu.
 

Výroba samotného izolačního materiálu

Zpěňovatelný polystyren se "předpěňuje". Je vystaven působení nasycené vodní páry v předpěňovacích zařízeních. Během tohoto procesu se perly zvětší a jejich objem vzroste o 2000 - 5000%. Uvnitř každé perly (nyní již kuliček) vzniká určitá struktura. Výslednou velikost kuliček určuje teplota a doba, po kterou jsou vystaveny působení páry. Velikost a struktura určuje celkovou výslednou objemovou hmotnost a následné použití polystyrenu. Poté nastává fáze "zlahodnění", kde se materiál ochlazuje a tím získává svou pevnost. Probíhá v tzv. provzdušňovacích sítech. Výsledná váha polystyrenu se pohybuje v rozmezí 10 - 35kg/m3.