Záklopy trámového stropu

 Záklopy trámového stropu

Hlavním cílem vrchního záklopu je vytvořit pochozí vrstvu a zakrýt trámoví. Záklop nese váhu násypu a v případě využívání půdy jako úložného prostoru i veškerá další zatížení. U obydlí kde jsou přiznané trámy (stropnice) slouží vrchni záklop zaroveň i jako strop. Oboustraným zakrytím trámoví (stropnic), tedy podbitím a dřevěným záklopem, se vytvoří vzduchová dutina (dříve se lidé domnívali, že izoluje prostor). Tento dutý prostor se pak izoluje jako dutý trámový strop.

Nejčastější záklopy trámových stropů

Překládaný záklop

Jde o záklop, kde první vrstva prken byla kladena od sebe tak daleko, že druhá vrstva prken tuto mezeru překryje. Je to způsob, kde je velké zatížení, a proto se s tím musí počítat při stavbě a projekci.

Lištový záklop

Na místo odsazování prken se prkna kladou těsně vedle sebe a překrývají se pouze krycí lištou. Tento způsob je o něco méně materiálově náročný a i jeho zatížení konstrukce se snižuje.

Lepenkový záklop

Základem jsou dřevěná prkna kladená těsně vedle sebe a mezera mezi nimi je překryta proužkem lepenky. Lepenka by neměla překrývat celou plochu prken, aby mohlo docházet k prostupu vlhkosti. Tento způsob je jednou z nejlehčích variant.

Zaklopení násypu

Násyp se nejčastěji zaklápěl tzv. půdovkami (dlaždice z hlíny). Později se dělal betonový potěr, či pórobeton. Vrstva byla od 2 do 5 cm, jelikož měla jen zamezit přesunu násypu a vytvořit tak pochozí povrch. Občas se použilo armatury ke zpevnění, avšak armatura byla pouze v podobě jemného pletiva.