Tepelně izolační vlastnosti

 Tepelně izolační vlastnosti

Mezi nejúčinnější (efektivní) tepelné izolace se počítají materiály se součinitelem tepelné vodivost pod 0,05 W/(mK). Tyto materiály ve velmi malých tloušťkách zajišťují výrazné zvýšení tepelného odporu konstrukce, proto obvykle tvoří tepelně izolační podstatu zateplovacích systémů.

Kamenná (minerální) vlna (vata) granulát

Materiál vyrobený roztavením horniny (čediče) na vlákna a slisováním těchto vláken za přidání pojiva. Objemová hmotnost pro foukanou technologii se pohybuje od 30 do 60 kg/m³ dle konstrukce izolovaného prostoru. Má velmi malý difuzní odpor a tím vysokou paropropustnost. Snáší velmi vysoké teploty až 1100° C, při kterých se taví. Jeho odolnost vůči ohni je klasifikována nejvyšší třídou A1. Součinitel tepelné vodivosti je lambda 0,044 W/(m/K).

Skelná (minerální) vlna (vata) granulát

Základem pro výrobu minerální skelné vaty je křemen a sklotvorné příměsi. Technologie výroby je velmi podobná jako u kamenné vlny. Objemové hmotnosti pro foukanou technologii jsou od 25 – 50 kg/m³. Má také velmi vysokou paropropustnost a odolnost vůči ohni v třídě A1. Součinitel tepelné vodivosti lambda je 0,039W/(m/K).

Celulózové vlákno

Materiálem je vytříděný novinový papír, který se rozdrtí v drticím stroji a poté se semele v tzv. mlýnu s vířivým proudem, který rozmělní papír na vlákna. Celulózová vlákna jsou impregnována boritou solí (jiné přidávané látky závysí na technologii výroby) z důvodu ochrany proti požáru, plísni, hmyzu nebo napadení škůdcem. Má malý difuzní odpor a voda v něm kapilárně vzlíná. Objemová hmotnost 30kg – 60kg/m³. Součinitel tepelné vodivosti lambda je v rozmezí 0,038 – 0,045W/(m/K) v závislosti na objemové hmotnosti. Často diskutovaným tématem je odolnost proti ohni. Složky, které zabraňují hoření, obsahují vodu, jež je uvolňována při zvýšení teploty. Z tohoto důvodu zůstává teplota uvnitř vlákna po dlouhou dobu v úrovni pod 100°C, stupeň odolnosti vůči ohni je klasifikován třídou C1.

Shrnutí nejdůležitějších užitných vlastností nabízených materiálů:

Nízká tepelná vodivost

Z tohoto důvodu výborně tepelně izolují a díky tomu šetří energii i vaše peníze.

nejlepší materiál

Protipožární vlastnosti

Všechny materiály aplikované foukanou technologií jsou nehořlavé a odolávají vysokým teplotám. Z tohoto důvodu účinně chrání proti šíření požáru a navrhují se pro objekty, kde jsou požadavky požární bezpečnosti zvlášť vysoké.

nejlepší materiál

Paropropustnost

Mají velmi nízký odpor proti průchodu vodních par, proto umožňují volné odvětrávání vlhkosti z konstrukcí.

nejlepší materiál

Protihlučnost

Díky své pórovité struktuře mají vynikající vlastnosti z hlediska útlumu zvuku.

nejlepší materiál

Hydroskopicita

Schopnost vyrovnávat vlhkost v konstrukci.

nejlepší materiál