Správná funkce střechy

Správná funkce střechy

Postupem doby se stále více opravují staré domy a půdy vytváří prostor pro obytná podkroví. Novostavby využívají sto procent obytné plochy včetně půdních prostorů, které se již nevyužívají pouze jako úložné prostory. Zvolení správné skladby střešního pláště a výběr vhodných materiálů patří mezi ty nejobtížnější úkoly. Ne každý materiál je vhodný pro každý typ střechy a ne každá střešní konstrukce má stejnou skladbu jednotlivých vrstev.

Hlavní funkci střešního pláště, tedy odolnost proti rozmarům počasí, nezajišťuje pouze střešní krytina. Důležitými a neopomenutelnými v tomto směru jsou i pojistné hydroizolace a tepelná izolace.

 

Výběr samotné krytiny si majitel určuje na základě doporučení, vkusu, sklonu střechy, okolním klimatickým podmínkám nebo požadavkům stavebního, památkového popřípadě jiného úřadu.

 

Z hlediska izolace rozdělujeme krytiny na dvě skupiny: prodyšné a neprodyšné.

  • Prodyšné – jedná se o krytinu, která umožňuje mezi svými částmi proudění vzduchu.

   Příklady: tašky, došky, šindele, břidlice a eternitové šablony.

  • Neprodyšné- mluvíme o krytině, která střešní plášť vzduchotěsně uzavírá.

   Příklady: lepenka, plech, polystyren, igelit, asfaltový šindel

U neprodyšných materiálů je nutné vytvořit tzv. difúzní prostor, kde dochází k proudění vzduchu a výměně vlhkého za suchý. V případě prodyšných materiálů je tento prostor zpravidla již vytvořen mezi krytinou a pojistnou difúzní fólií. Difúzní prostor zajišťuje odvětrávání střechy a eliminuje riziko kondenzace vodních par v střešním plášti a následné riziko tvorby plísní či hniloby dřevěných prvků.

Difúzní otvor je mezi střešní krytinou a difúzní fólií, která při dotyku s izolací musí být kontaktní. Pokud bychom použili nekontaktní fólii, docházelo by ke stejnému efektu, jako když se při dešti dotýkáte celty stanu - začne prosakovat.

Vrstva tepelné izolace slouží zároveň i jako zvuková izolace. Zvažují se vlastnosti, jednotlivých materiálů a jejich chování v daném prostoru. Nejvíce se přihlíží ke krytině, hlavně k její hlučnosti (plechové střechy), schopnosti izolovat a akumulovat teplo.

Ze strany interiéru nesmí chybět parozábrana. Parotěsná zábrana tvoří vzduchotěsný a parotěsný předěl mezi interiérem a tepelnou izolací. Každé napojení by mělo být přesazeno a přelepeno speciálními páskami. Pokud tomu tak není, plocha není parotěsná a parozábrana ztrácí svou funkci.

Zajištění správné skladby střešního pláště, jeho provedení a použité materiály jsou základem komfortu pro život v každé stavbě.