Okal - Otto Kreibaum Aus Lauenstein

 Okal - Otto Kreibaum Aus Lauenstein

Se samotným vznikem a velkým rozšířením typizovaných prefabrikovaných domů typu OKAL; je spjaté období okolo roku 1968, kdy se začaly v tehdejším Československu uzavírat rudné doly na Rýmařovsku.

Zde bych si dovolil citovat pamětníka tehdejší doby:

„V roce 1967 naposled vyfáralo z šachty pár havířů z rudných dolů hlavně v Horním Městě u Rýmařova. Tenkráte jsme spadali pod Rudné a Magnetizové baně Bratislava. Tam jsme měli generální ředitelství. Ovšem podnik samotný byl v Jeseníku.“

 

V roce 1968 tehdejší Rudné doly Jeseník začali řešit, jak zaměstnají havíře z postupně zavírajících se dolů. Dospěli k závěru, jelikož v tamních oblastech byl dostatek dřeva a Československo trpělo nedostatkem nových bytových jednotek, vyrábět dřevostavby. Svaz československých architektů vyhlásil soutěž, kterou vyhrála německá firma OKAL.

Opět bych si dovolil citaci:

„Pouze vybraní takzvaně spolehliví pracovníci byli posláni do tehdejšího NSR. Do města Lauenštajnu, kde se zaučovali ve firmě OKAL (Oto Krajnbaun z Lauenštajnu). Někteří čeští zaměstnanci byli i hned vráceni do Československa, když se zjistilo, že zakládají v německé fabrice ,,stranickou buňku“. Mezi tím se začala stavět v Rýmařově fabrika. Základní kámen od ťukl  soudruh Smrkovský. První okály se začali vyrábět v roce 1971 a první stojí někde na jižní Moravě. Nevím už přesně kde, ale byl to klasický OKAL 117/38/L 117.“

 

Po několika letech se začali prefabrikované typizované domy stavět i u nás v Československu. Německou licenci na stavbu domů pod označením OKAL vyráběly a stavěly pouze Rudné doly Jeseník, závod Rýmařov. S příchodem revoluce a privatizace se firma Rudné doly Jeseník, závod Rýmařov transformovala do firmy Rodinné domky Rýmařov a přesto, že německá licence na výrobu okálů vypršela koncem 70. let, slovo okál v souvislosti s typizovanou dřevostavbou zlidovělo a dřevostavby se vyrábějí dodnes.

V závěru cituji vysvětlení některých označení:

"Klasický OKAL 117/38/L 117. To 117 je zastavěná plocha, 38 stupňů je sklon střechy a L nebo P je Levý či Pravý tzv. zrcadlový. V roce 76 se začaly stavět řadovky tzv. 78 ,,SEVER a JIH. Sever je OKAL pro jednu rodinu a jih pro dvě. Pak další a další typy. Toto je jen velmi málo o historii