Malá investice - velké úspory

Malá investice - velké úspory

U spousty zájemnců o zateplení se setkáváme s dvěma nejčastějšími otázkami.

 
"Kolik to vlastně celé stojí?" a "Vyplatí se mi tuto částku investovat?"
 

Cena za zateplení bývá velmi často rovná úhradám za plynové či elektrické vytápění za rok. Na otázku, zdali se vám to vyplatí, si zkuste odpovědět sami. Pomůže Vám k tomu následující tabulka, kde je počítáno zateplení většího rodinného domu.

 

 Údaje jsou v
Roky 1 2 3 4 5 6 7
Cena vytápění +5% ročně 40 000 42 000 44 100 46 305 48 620 51 051 53 604
Cena za zateplení 40 000            
Roční úspora 25%   10 500 11 025 11 576 12 155 12 763 13 401
Dluh -40 000 -29 500 -18 475 -6 899      
Čistá úspora         5 256 18 019 31 420

 

Roky 8 9 10 11 12 13 14
Cena vytápění +5% ročně 56 284 59 098 62 053 60 156 68 414 71 834 75 426
Roční úspora 25% 14 071 14 775 15 513 16 289 17 103 17 959 18 856
Čistá úspora 45 491 60 266 75 779 92 068 109 171 127 130 145 986
 
Roky 15 16 17 18 19 20
Cena vytápění +5% ročně 79 197 83 157 87 315 91 681 92 265 101 087
Roční úspora 25% 19 799 20 789 21 829 22 920 24 066 25 270
Čistá úspora 165 786 186 575 208 404 231 324 255 390 280 660

 

Z tabulky vyplývá, že již ve čtvrtém roce dochází k zaplacení vstupní investice a v dalších letech výrazně spoříte. Při vyšším nárůstu cen energií je návratnost ještě kratší.