Základní škola Přelouč

Město, obec:
Lokalita: Masarykovo nu00e1mu011bstu00ed
Typ objektu: Obecní objekt
Typ materiálu: Celulóza
Objem: 269,6 m3
Způsob aplikace: Do dutiny
Realizace: 22. 10. 2010
Zaměření: 17. 9. 2010
Území: Čechy
Kraj: Pardubický
Okres k roku 1900: Pardubice
Roční období: Podzim
Měsíc: Říjen

Izolování starých půd má svoje nevratné kouzlo. Rozmanitá členitost půdních prostorů a tedy i vazby ukrývající se pravidla pod záklopem z tzv. půdovek, vyžaduje chvilku uvažování. Musí se určit, jak a kudy vede trámoví (většinou je to pohledem patrné), abychom nerozebrali zbytečně více půdy, než je potřeba. Přeloučská škola byla jednou z těch členitějších. Různé povrch záklopu, se mísily postupem času, jak se na škole dělaly různé stavební úpravy. Setkali jsme se zde ze sedmdesáti procent s půdovkami, ale dvacet procent tvořila betonová mazanina a zbylých deset byla vrstva betonu, na které to vzdala naše sbíječka (ruce si s tím ovšem poradily). Na půdách byly pozůstatky dob dávno minulých, ale nejvíce jsme byly překvapení ze svodu dešťové vody, který vedl prostorem půdy v dřevěných korytech. Celá realizace probíhala za běžného chodu školy, který tím jak doufáme, nebyl do větší míry narušen.